პროექტის სტატისტიკა


ინვესტიცია: 36.815.177
Გადახდილია: 9.933.914
მომხმარებლები: 104340

დღეში
0.04
თვეში
1.20

120% თვეში

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

დღეში
0.43
თვეში
13.00

130% თვეში

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

დღეში
4.66
თვეში
140.00

140% თვეში

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

დღეში
50.00
თვეში
1500.00

150% თვეში

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

მოგება:

1 თვე

დარიცხვები:

ერთხელ1 დღე

ბოლო ანაბრები
Შესვლა თარიღი თანხა
XXXlov 2021-12-03 21:53
100.00
XXX018 2021-12-03 21:42
20.00
XXXkir 2021-12-03 21:38
100.00
XXX207 2021-12-03 21:38
10.00
XXXurt 2021-12-03 21:14
100.00
XXX995 2021-12-03 21:13
10.00
XXX733 2021-12-03 21:06
50.00
XXXdov 2021-12-03 21:00
200.00
XXXxan 2021-12-03 20:59
10.00
უახლესი გადახდები
Შესვლა თარიღი თანხა
XXXon1 2021-11-29 09:11
10.00
XXXaqi 2021-11-29 09:11
10.00
XXX995 2021-11-29 09:11
1.67
XXX974 2021-11-29 08:54
3.90
XXX022 2021-11-29 08:53
1.30
XXX974 2021-11-29 08:53
10.00
XXX010 2021-11-29 08:53
10.00
XXXdov 2021-11-29 08:52
10.00
XXXn95 2021-11-29 08:52
10.00